Blog UIRP

Hasło w pliku MS Excel

Jak zabezpieczyć plik MS Excel hasłem?

Często nie chcemy aby nasze pliki były otwierane przez osoby niepożądane. Jedną z form zabezpieczenia się w takiej sytuacji jest dodanie hasła do naszego pliku. MS Excel wyróżnia dwa rodzaje haseł, które możemy dodać.

Pierwsze to hasło przed otwarciem pliku a drugie to hasło, które należy wpisać po wprowadzeniu zmian do naszego skoroszytu. Możemy więc sam plik otworzyć ale nie możemy zapisać wprowadzonych zmian. Gdy zajdzie taka potrzeba możemy wprowadzić oba te hasła jednocześnie.

Innym zabezpieczeniem jest wprowadzenie komunikatu informującego, że plik jest tylko do odczytu oraz tworzenie za każdym razem gdy zostaną wprowadzone jakieś zmiany do naszego skoroszytu, kopi zapasowej pliku. Dzięki temu można wprowadzać zmiany do pliku ale nasze dane wyjściowe są zawsze zapisane jako osobna kopia i możemy do nich w dowolnym momencie wrócić.

Sprawdź na najnowszym filmie w jaki sposób dodać takie zabezpieczenie i zapytaj o szkolenia dla Twojej firmy z obsługi programu MS Excel pod adresem biuro@uirp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych