Blog UIRP

Własne przyciski w BaseLinker

Stwórz własne skróty, kody kreskowe i przyciski w BaseLinker

BaseLinker to przede wszystkim automatyzacja powtarzających się czynności. Jednym ze sposobów na zwiększenie automatyzacji jest stworzenie własnych przycisków w panelu systemu BaseLinker. Przyciski te mogą mieć również swoje własne skróty klawiszowe a nawet kody kreskowe, których zeskanowanie będzie działać dokładnie tak samo jak kliknięcie przycisku.

Wszystkie przyciski widoczne są w zakładce “Zamówienia->Automatyczne akcje->Zdarzenia własne”. Tutaj dodajemy nowe przyciski (rysunek 1).

Rysunek 1

Po dodaniu przycisku możemy wykorzystać nasz nowy przycisk tworząc akcje automatyczną. Przycisk pojawi się na karcie zamówienia oraz jest widoczny z poziomu listy zamówień w górnym menu programu. Przycisku można wtedy użyć dla wielu zamówień jednocześnie.

Jeżeli masz dużo różnych przycisków to w ustawieniach karty zamówienia możesz pogrupować przyciski tak aby widoczne były jako rozwijana lista na karcie zamówienia.

Takie rozwiązanie daje nam wiele różnych możliwości, które nie są dostępne od razy w samym programie BaseLinker.

Podczas wdrożeń i audytów systemu BaseLinker tworze przyciski, które odpowiadają na potrzeby klienta i wpisują się w scenariusz procesowania zamówień. Zapytaj o wdrożenie i szkolenie do systemu BaseLinker i napisz na biuro@uirp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych