Blog UIRP

Znaki specjalne w filtrowaniu MS Excel

Filtrowanie MS Excel a znaki specjalne

W programie MS Excel podczas filtrowania możemy użyć dwóch znaków specjalnych. Używamy ich w każdym typie danych. Podczas filtrowania tekstów, licz oraz dat. Znaki te wpisujemy w polu wyszukiwania po dodaniu filtra do naszej tabeli.

Rozróżniamy dwa znaki specjalne, które mogą być użyte w polu do wyszukiwania razem z każdą literą oraz każdą cyfrą. W zależności czego szukamy.

Znak zapytania zastępuje jeden, pojedynczy i dowolny znak

Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg, dowolnej długości, dowolnych znaków

Wpisanie znaku zapytania zastępuje nam po prostu jeden dowolny znak. Gwiazdka zastępuje pewien ciąg znaków. Kilka przykładów zastosowań tych znaków w filtrowaniu MS Excel pokazałem na moim najnowszym filmie na kanale YouTube.

Zagadnienie to jest również częścią szkolenia MS Excel. Szkolenia MS Excel we Wrocławiu i w całej Polsce oferuje firmą oraz osobą indywidualnym.

Sprawdź również moje szkolenia na portalu Udemy i eduj.pl !


Wyślij e-mail

Sprawdź szkolenia

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych