Blog UIRP

Blokowanie komórek znakiem $

Jak używać znaku dolara na przykładzie tabliczki mnożenia

Zadanie z tabliczką mnożenia w bardzo prosty i efektywny sposób pomaga zrozumieć w jaki sposób należy używać znaku dolara “$” w programie MS Excel. Znak dolara powoduje, że adres komórki nie będzie się zmieniał. Dzieje się tak ponieważ zawsze gdy kopiujemy komórkę, w której mamy zapisaną formułę, adresy komórek w tej formule zmieniają się.

Kopiując albo inaczej mówiąc przeciągając kwadracik w prawy dolnym rogu zaznaczonej komórki w dół zmienia się numer wiersza.

Wykonując tą samą czynność albo w prawą stronę sprawiamy, że zmienia się numer kolumny.

Blokować możemy zarówno wiersz jak i kolumnę albo tylko wiersz lub tylko kolumnę.

Zobacz na filmie jak rozwiązać to zadanie. Ciekawostką jest to, że takie zadanie bardzo często pojawia się na rozmowie o pracę 🙂

W sprawie szkoleń z programu MS Excel napisz na biuro@uirp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych