Blog UIRP

Dodanie dzisiejszej daty MS Excel

Dwa sposoby na dodanie dzisiejszej daty w programie MS Excel

Aby szybko wprowadzić w komórce programu MS Excel datę dzisiejszą możesz użyć skrótu klawiszowego albo specjalnej funkcji.

Skrótem klawiszowym jest skrót: CTRL + ;

Aby dodać datę z godziną użyj skrótu CTRL + SHIFT + ;

Jeżeli chcesz aby data codziennie się aktualizowała to musisz użyć funkcji. Funkcją, która codziennie będzie wprowadzać datę jest funkcja DZIŚ(). Data pobierana jest z zegara systemu Windows.

Funkcją, która pokazuje datę i godzinę jest funkcja TERAZ(). Zwróć uwagę, że obie te funkcje nie mają żadnych argumentów. Otwierasz i zamykasz nawias po wpisaniu jej nazwy.

W sprawie szkoleń z programu MS Excel dla firm we Wrocławiu oraz w całej Polsce. Szkoleń on-line i szkoleń stacjonarnych napisz na biuro@uirp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych