Blog UIRP

Konspekt w arkuszu MS Excel

Co to jest narzędzie Sum częściowych ?

Podczas pracy z programem MS Excel chcemy aby nasze dany były czytelne. W przypadku dużych tabel można zastosować narzędzie Tabeli Przestawnej. Jeżeli jednak chcemy widzieć całość naszych danych a nie wybrany ich fragment to warto zastosować narzędzie Sum Częściowych.

Narzędzie to omawiane jest na szkoleniu z programu MS Excel dla firm i znajduje się w programie rozszerzonym. Jest to jednak narzędzie niezwykle proste i intuicyjne.

Podstawowym celem sum częściowych jest dodanie do tabeli programu MS Excel wierszy, które będą nasze dane grupować. Taki dodatkowy wiersz podsumowuje wartości według wcześniej ustalonego schematu. Schematem jest po prostu sposób w jaki posortujemy naszą tabelę.

Zaczynamy więc od sortowania. Następnie po dodaniu Sum Częściowych MS Excel tworzy dodatkowy wiersz, który podsumowuje, liczy średnią lub np. pokazuje maksimum posortowanych wartości.

Poza dodatkowym wierszem narzędzie to grupuje naszą tabelę tworząc konspekt. Grupowanie tworzone jest na podstawie dodatkowego podsumowującego wiersza dodanego do naszej tabeli.

Do jednej tabeli możemy dodać kilka sum częściowych. Należy jednak pamiętać aby odznaczyć opcje “zamień bieżące sumy częściowe”. Bez tego każda kolejna suma częściowa zastąpi nam poprzednią, która była dodana do nasze tabeli w programie MS Excel.

Na szkoleniach z programu MS Excel dowiesz jak skutecznie wykorzystać to narzędzie w codziennej pracy. Na moim kanale YouTube znajdziesz film pokazujący jak krok po kroku zastosować sumy częściowe w arkuszu programu MS Excel.

Jeżeli interesują cię korepetycje z programu MS Excel lub szkolenia dla firm z programu MS Excel to napisz na biuro@uirp.pl.


Zapytaj o szkolenia

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych